چاپ کردن این صفحه

گزارش کمیسیون اتحادیه روسای دانشگاه ها

873 1394/10/08
گزارش کمیسیون اتحادیه روسای دانشگاه ها

در اختتامیه بیست و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی گزارش کمیسیون اتحادیه روسای دانشگاه ها قرائت گردید. 

 بسم الله الرحمن الرحيم

تاکید بر اهمیت نقشی که دانشگاه می تواند ایفاد کند چرا که دانشگاه دستگاهی فراگیر و متین و ریشه دار در جهان اسلام می باشد و این نقش به دو صورت قابل ایفاد خواهد بود مستقیم و غیر مستقیم

1.در بعد مستقیم از طریق ایجاد و تدریس واحدهای درسی معرفتی و عناوینی برای عقاید و بنیادهای اندیشه در کلیه زمینه های زندگی به گونه ای که بر نزدیکی و همدلی و پذیرش و همکاری نماید.

2.الف: در بعد غیر مستقیم از طریق جایگاهی که استاد دانشگاه در جوامع اسلامی همچنان از آن برخوردار است زیرا که وی با قدرت در نشست ها و منابر و رسانه ها و مجامع تاثیرگذار حضور دارد.

ب: ازطریق همکاریهای علمی دانشگاهی فرامرزی و ارتباط میان کشورهای اسلامی در جهت ارتقای منافع ملتها و موجب وحدت میان مردم بعد از بحث و جوابهای فقهی و عقیدتی 

پیشنهادات:

از سوی مجمع تقریب اقدام به تاسیس پژوهشی علمی

ضرورت تاسیس مرکزی پژوهشی علمی از سوی مجمع تقریب براساس ضوابط موجود براساس ساختار وجود یا آنچه بعدا در توافق های علمی دانشگاه های جهان اسلام منعقد و ذکر می شود. و فعالیت های این مرکز براساس دو راهکار پیشنهادی فوق انجام وظیفه می نماید.

 

 

 

0 نظر