OT UpcomingEvents

20

سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

23-25 آبان ، 1398

slide0
slide1
slide2
slide3
slide4
BT Background Slideshow - модуль joomla Создание сайтов

لیاقت بلوچ

1194
لیاقت بلوچ

رهبر حزب جماعت اسلامی پاکستان

رهبر حزب جماعت اسلامی پاکستان می باشد که به عنوان یک از شخصیت های سیاسی-مذهبی پاکستان شناخته می شود.قسمتی از صحبتهای ایشان :مسلمانان باید دربرابر توطئه های غربی-آمریکایی هوشیار باشند و بدانند که با عمل به رهنمودهای امام خمینی، می توان از عهده مشکلات ومسایل پیش روی جهان اسلام برآمد و توطئه ها را خنثی کرد.