چاپ کردن این صفحه

دكتر احمد بدرالدين حسون

1412
دكتر احمد بدرالدين حسون

مفتی اعظم سوريه 

 دکتر احمد بدرالدین حسون، مفتی اعظم سوریه در حلب در سال ۱۹۴۹ متولد شد، او دارای مدرک کارشناسی در ادبیات عربی، و دکترا در فقه شافعی از دانشگاه الازهر، و مفتی حلب در سال ۲۰۰۲ منصوب شد، یکی از اعضای شورای عالی مشورتی در سوریه است. او در کمیسیون علمای مقاومت و مساعی حمیده نیز حضور دارد.