OT UpcomingEvents

20

سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

3-5 آذر ، 1397

slide0
slide1
slide2
slide3
slide4
BT Background Slideshow - модуль joomla Создание сайтов

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه: موقوفات در اسلام نشانه های تمدن اسلامی و مقوم آن هستند

220 1396/09/14
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه: موقوفات در اسلام نشانه های تمدن اسلامی و مقوم آن هستند

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان این که علما و بزرگان دین باید ارکانی را برای تمدن اسلامی برشمرند، گفت: دین، علم، عدالت اجتماعی، اخلاق از اینگونه این امور است.

به گزارش روابط عمومی، حجت الاسلام و المسلمین محمدی امروز سه شنبه 14 آذرماه در سی و یکمین کنفرانس وحدت اسلامی به نقش وقف در تحقق تمدن نوین اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: باید بدانیم وقف در این تمدن چه نقشی خواهد داشت.  باید فرهنگ خودمان را در شکل گیری تمدن اسلامی بشناسیم وگرنه شکست خواهیم خورد.

وی افزود: وقف از اصول اساسی فرهنگ اسلامی است و مساجد از نقاط عطف شکل گیری این تمدن است که غالب مساجد در بلاد مسلمین از موقوفات است.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به فرمایشی از حضرت امام خمینی (ره) که مساجد سنگر است، خاطرنشان کرد: شوری سابق برای از بین بردن اسلام، دستور به تعطیلی مساجد می داد که این کار اهمیت مسجد را نشان می دهد زیرا در گذشته مساجد مرکز علم، تحصیل، تعلیم و تعلم و مرکزی برای تربیت عالمان و فرهیختگان چه در علوم دینی و غیر آن بوده است.

 

وی کتابخانه های بزرگ کشور را از جمله موقوفاتی دانست که در تحقق تمدن اسلامی موثر است، گفت:  چندصد میلیون کتاب دینی و غیر دینی در این مراکز به مردم عرضه می شود. همچنین بسیاری از مراکز درمانی در کشور ایران موقوفه هستند که به مردم خدمت رسانی می کنند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: مسئله دیگر بحث نیات واقفین است که تا به حال به 80 نوع نیت رسیده است. البته غالبا برای رفع فقر و کمک به پرورش و تربیت عالمان است.

 

محمدی در مورد ضرورت توجه به وقف در تمدن اسلامی، تصریح کرد:  موقوفات نشانه های این تمدن اسلامی است؛ نمادهای تمدن اسلامی مساجد مراکز مذهبی و مراکز پژوهشی است که بیشتر این مراکز هم موقوفه هستند. لذا داعش برای از بین بردن این تمدن این مراکز را از بین می برد. بنابراین از الزامات پرداختن به تمدن اسلامی احیا بیش از پیش فرهنگ وقف است.

 

وی در پایان بیان داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند اگر مسلمانان بخواهند دوباره عزت گذشته خود را به دست بیاورند باید به تولید علم و فناوری بپردازند و پیشنهاد می کنم که این کمیسوین ها به بررسی این مهم هم بپردازند.

 

2017-12-05 14:14 GMT+03:30 :

حجت الاسلام و المسلمین محمدی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ابراز کرد: علما و بزرگان دین باید  ارکانی را برای تمدن اسلامی برشمراند. دین، علم، عدالت اجتماعی، اخلاق از اینگونه این امور است.

ایشان در ادامه فرمود: باید بدانیم وقف در این تمدن چه نقشی خواهد داشت. باید فرهنگ خودمان را در شکل گیری تمدن اسلامی بشناسیم و الا شکست خواهیم خورد. وقف از اصول اساسی این فرهنگ است و مساجد از نقاط عطف شکلگیری این تمدن است که قالب مساجد در بلاد مسلمین از موقوفات است.

 حجت الاسلام محمدی فرمود: حضرت امام خمینی (ره) مساجد را سنگر می دانست و فرمود آنها را حفظ کنید. مستحضر هستید که شوری سابق برای از بین بردن اسلام دستور به تعطیلی مساجد می داد که این کار اهمیت مسجد را نشان می دهد.

در گذشته مساجد مرکز علم، تحصیل، تعلیم و تعلم بوده است و مرکزی برای تربیت  عالمان و فرهیختگان چه در علوم دینی و غیر آن بوده است.

ایشان از جمله موقوفات را کتابخانه های بزرگ کشور دانست که در آنها چندصد میلیون کتاب دینی و غیر دینی به مردم عرضه می شود. همچنین بسیاری از مراکز درمانی در کشور ایران موقوفه هستند که به مردم خدمترسانی می کنند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: مسئله دیگر بحث نیات واقفین است که تا به حال به 80 نوع رسیده است. البته قالبا برای رفع فقر و کمک به پرورش و تربیت عالمان است.

ایشان در مورد ضرورت توجه به وقف در تمدن اسلامی فرمودند: باید ذکر کنیم همین موقوفات که در بخش های مختلف ذکر شد نشانه های این تمدن اسلامی است؛ نمادهای تمدن اسلامی مساجد مراکز مذهبی و مراکز پژوهشی است که بیشتر این مراکز هم موقوفه هستند. لذا داعش برای از بین بردن این تمدن این مراکز را از بین می برد. بنابراین از الزامات پرداختن به تمدن اسلامی احیا بیش از پیش فرهنگ وقف است.

حجت الاسلام محمدی در آخر هم هم فرمود: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: اگر مسلمانان بخواهند دوباره عزت گذشته خود را به دست بیاورند باید به تولید علم و فناوری بپردازند و پیشنهاد می کنم که این کمیسوین ها به بررسی این مهم هم بپردازند.

 

 

0 نظر