OT UpcomingEvents

20

سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

3-5 آذر ، 1397

slide0
slide1
slide2
slide3
slide4
BT Background Slideshow - модуль joomla Создание сайтов

عمرمحمد تیجانی، نایب مفتی نیجریه: امت اسلامی مسلمانان آفریقا را فراموش نکند/ کشتار مردم بی گناه نیجریه توسط داعش

192 1396/09/15
عمرمحمد تیجانی، نایب مفتی نیجریه: امت اسلامی مسلمانان آفریقا را فراموش نکند/ کشتار مردم بی گناه نیجریه توسط داعش

متأسفانه جهان اسلام تنها به مشکلات مردم خاورمیانه و آسیای جنوبی توجه می کند. در کدام کنفرانس یا اجلاسیه ای شده که به مشکلات مسلمانان آفریقا توجه شود؟!

به گزارش روابط عمومی، عمر محمد تیجانی، نایب مفتی نیجریه در کمیسیون مساعی حمیده سی و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، با بیان این که داعش در این کشور فعالیت می کند، خاطرنشان کرد: در نیجریه داعش با نام بوکوحرام فعالیت دارد.

وی افزود: متأسفانه جهان اسلام نسبت به اقدامات داعش در نیجریه مواضع خاصی نگرفته و این گروه تروریستی 9 سال است که در این کشور به کشتار مردم مشغول است. تنها در دو شهر بیش از یک و نیم میلیون نفر را کشته و 4 میلیون را آواره کرده است.

تیجانی با تأکید بر این که مسلمانان آفریقا به ویژه کشور نیجریه گرفتار مشکلات مختلفی هستند، خاطرنشان کرد: متأسفانه جهان اسلام تنها به مشکلات مردم خاورمیانه و آسیای جنوبی توجه می کند. در کدام کنفرانس یا اجلاسیه ای شده که به مشکلات مسلمانان آفریقا توجه شود؟! گویی جهان اسلام مسلمانان آفریقا را فراموش کرده است. مگر میان شهادت ما با شهادت شما تفاوتی است؟ مگر میان اسلام ما با اسلام شما تفاوتی وجود دارد؟

وی ادامه داد: کشور نیجریه افزون بر مشکلات دینی، با مشکلاتی همانند تجزیه نیز روبرو است. در حالی که کسی به آفریقا اهمیت نمی دهد. در آفریقا گروهی تندرو هستند که به نام اسلام دست به جنایت زده و اجازه نمی دهند مردم زندگی راحتی داشته باشند. این گروه حتی اجازه نمی دهد که نفت نیجریه به دیگر کشورها صادر شود. این افراد مسلح بوده و به کشتار مردم مشغول هستند. کار این افراد نگاه مردم به اسلام را خراب می کند.

نایب مفتی نیجریه، مشکلات اقتصادی را از دیگر مشکلات نیجریه برشمرد و عنوان داشت: نیجریه آکنده از مشکلات است و اکنون در آن جا سازمان های مسیحی با عنوان سازمان های مردمی فعالیت می کنند، در حالی که ما به این سازمان ها مشکوک هستیم. با این وجود باید بدانیم مردم مشکل دار کاری ندارند چه دین و مذهبی به آن ها کمک می کند، به کسی که کمکشان می کند جذب می شوند.

وی اضافه کرد: باید کمیته ای همانند مساعی حمیده به مشکلات آفریقا توجه داشته و برای حل آن ها تلاش کند. این گونه نباشد که ما سالی یک بار در کنار یک دیگر جمع شده و تنها برخی از مشکلات را بررسی کنیم. باید به صورت عملی این مشکلات را حل کرد

 

0 نظر