OT UpcomingEvents

20

سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

23-25 آبان ، 1398

slide0
slide1
slide2
slide3
slide4
BT Background Slideshow - модуль joomla Создание сайтов

برگزاری نشست تکریم شخصیت‌های تقریبی

2512 1393/10/19
برگزاری نشست تکریم شخصیت‌های تقریبی

در آخرین روز از کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی از سه تن از شخصیت‌های برجسته تقریبی تجلیل بعمل آمد. آیت الله تسخیری مشاور عالی رهبری در امور جهان اسلام است در مراسم تجلیل از پیشگامان تقریب در بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به سخنرانی در مورد سه شخصیت بزرگ تقریبی؛ امام موسی صدر، استاد محمد واعظ زاده و شیخ سعید شعبان پرداختند و فرمودند که این مردان کارهای بزرگی در جهان اسلام انجام داده اند و در ادامه از خداوند برای نجات و آزادی امام موسی صدر مسئلت داشتند ودر ادامه بیان کردند که این شخصیت از خانواده بزرگ علما و تحت تربیت اساتید بزرگ جهان اسلام بوده است و عزیمت ایشان به لبنان نقطه عطفی در زندگی ایشان بوده است و کارهای بزرگی در این سرزمین انجام داده اند و همچنین باعث وحدت بین شیعیان و سنی ها شده اند و آثار ایشان را معرفی فرمودند.

 

در آخرین روز از کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی از سه تن از شخصیت‌های برجسته تقریبی تجلیل بعمل آمد. آیت الله تسخیری مشاور عالی رهبری در امور جهان اسلام است در مراسم تجلیل از پیشگامان تقریب در بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به سخنرانی در مورد سه شخصیت بزرگ تقریبی؛ امام موسی صدر، استاد محمد واعظ زاده و شیخ سعید شعبان پرداختند و فرمودند که این مردان کارهای بزرگی در جهان اسلام انجام داده اند و در ادامه از خداوند برای نجات و آزادی امام موسی صدر مسئلت داشتند ودر ادامه بیان کردند که این شخصیت از خانواده بزرگ علما و تحت تربیت اساتید بزرگ جهان اسلام بوده است و عزیمت ایشان به لبنان نقطه عطفی در زندگی ایشان بوده است و کارهای بزرگی در این سرزمین انجام داده اند و همچنین باعث وحدت بین شیعیان و سنی ها شده اند و آثار ایشان را معرفی فرمودند.

0 نظر