OT UpcomingEvents

20

سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

3-5 آذر ، 1397

slide0
slide1
slide2
slide3
slide4
BT Background Slideshow - модуль joomla Создание сайтов

محورهای بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

2572 1393/10/14
محورهای بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی از 17 تا 19 دی با حضور متفکران و اندیشمندان جهان اسلام برگزار می گردد. محورهای اصلی مطرح در این کنفرانس عبارتند از: فلسطین و غزه، وحدت اسلامی: ضرورت، مولفه ها و ارکان آن، فتنه فرقه گرایی  و تکفیری ها می باشد.

 

بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی از 17 تا 19 دی با حضور متفکران و اندیشمندان جهان اسلام برگزار می گردد. محورهای اصلی مطرح در این کنفرانس عبارتند از: فلسطین و غزه، وحدت اسلامی: ضرورت، مولفه ها و ارکان آن، فتنه فرقه گرایی  و تکفیری ها می باشد.

محور اول: فلسطین و غزه

1. فلسطین/ چالش تمدنی

2. دشمن صهیونیستی/ عامل اصلی تفرقه مسلمانان

3. فلسطین فرصتی برای بازیابی کیان امت واحده

4. اشغال فلسطین فرصت تجلی روحیه جهادی و رهایی بخش مسلمانان

5. غزه روشن ترین صحنه پیروزی روحیه مقاومت اسلامی

6. غزه بارزترین نماد چهره وحشیانه صهیونیست ها علیه مسلمانان

7. غزه آزمون بزرگ سیاسی و مردمی مسلمانان

محور دوم: وحدت اسلامی: ضرورت، مولفه ها و ارکان آن

8. وحدت اسلامی و وجوب شرعی آن

9. وحدت اسلامی و ضرورت حیاتی آن برای مسلمانان

10. فرصت های وحدت عاطفی، تمدنی و تاریخی مسلمانان

11. شالوده های وحدت مسلمانان و راه های تحکیم و تقویت آنها

محور سوم: فتنه فرقه گرایی

12. عوامل داخلی فرقه گرایی

13. عوامل خارجی فرقه گرایی

14. نقش فرقه گرایی در رویارویی با بیداری اسلامی

15. نقش فرقه گرایی در عقب ماندگی تمدنی مسلمانان

16. نحوه  رویارویی با پدیده فرقه گرایی در جهان اسلام

محور چهارم: تکفیری ها

17. موضع اسلام در قبال پدیده تکفیر

18. عامل روانی و اجتماعی پدیده «تکفیر»

19. عامل سیاسی پدیده «تکفیر»

20. صهیونیسم و پدیده «تکفیر»

21. پدیده «داعش» و رژیم سرنگون شده عراق

22. پدیده «داعش» و رژیم های عربی

23. تکفیری ها و قدرت های استکبار جهانی

0 نظر