OT UpcomingEvents

20

سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

3-5 آذر ، 1397

slide0
slide1
slide2
slide3
slide4
BT Background Slideshow - модуль joomla Создание сайтов

رئیس جمهور در بیست وهشتمین کنفرانس وحدت اسلامی

1989 1393/10/17
رئیس جمهور در بیست وهشتمین کنفرانس وحدت اسلامی

برای رسیدن به وحدت باید همه مذاهب همکاری های مشترک را آغاز کنند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم افتتاحییه بیست وهشتمین کنفرانس وحدت اسلامی در تهران در سخنانی با بیان اینکه نمی توان با شعار و کنفرانس به وحدت دست یافت گفت : باید برای این منظور همه مذاهب همکاری های مشترک را آغاز کنند.

آقای روحانی افزود اگر ما دنبال وحدت و اتحاد هستیم باید صدای اهانت کنندگان به مقدسات مذاهب دیگر  را یکصدا محکوم کنیم .

رئیس جمهور با تاکید بر همکاری مذاهب درموضوع وحدت امت اسلامی افزود: برای این منظور باید مذاهب همکاری های مشترک را اغاز کنند  و دراین صورت است که می توانیم به سمت وحدت حرکت کنیم و مذاهب اسلامی را به صورت شاخه ها و شعبه های یک دین به رسمیت بشناسیم. 

آقای روحانی افزود : معنای وحدت این نیست که کسی از مسیر خود دست بردارد بلکه معنای آن داشتن روحیه فداکاری و از خود گذشتگی است.

رئیس جمهور لازمه حرکت جامعه اسلامی به سمت وحدت را پذیرش آن از جانب سیاسیون و سران جامعه اسلامی بیان کرد و افزود : اگر بناست ما به وحدت برسیم باید منافع مشترک جامعه اسلامی را بپذیریم 

و منافع خود را در تقابل با یکدیگر نبینیم .

0 نظر