OT UpcomingEvents

20

سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

3-5 آذر ، 1397

slide0
slide1
slide2
slide3
slide4
BT Background Slideshow - модуль joomla Создание сайтов

کمیته جوانان، نیروی محرکه وحدت اسلامی

1417 1393/10/17
کمیته جوانان، نیروی محرکه وحدت اسلامی

در اولین روز بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی جلسه کمیته جوانان، نیروی محرکه وحدت اسلامی که با محوریت موضوع فلسطین شروع به کار کرد.

در اولین روز بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی جلسه کمیته جوانان، نیروی محرکه وحدت اسلامی که با محوریت موضوع فلسطین شروع به کار کرد.

در این جلسه با بیان موضوع فلسطین به عنوان محور اصلی جهان اسلام که آن را می توان از جنبه‌های گوناگون مورد توجه قرار داد تأکید شد که جوانان می توانند نقش اساسی و محرکه در این امر داشته باشند. هدف غرب فقط فلستین نیست بلکه کل امت اسلامی را هدف قرار داده است و مسئله از فلسطین آغاز شده است ولی در فلسطین پایان نمی پذیرد و وحدت بین مسلمانان می تواند در این باب راهگشا باشد.

 

0 نظر