OT UpcomingEvents

20

سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

3-5 آذر ، 1397

slide0
slide1
slide2
slide3
slide4
BT Background Slideshow - модуль joomla Создание сайтов

کمـیته رسانه

1036 1393/10/17
کمـیته رسانه

این کمیته در خصوص بیان طرح ایجاد کمیته رسانه ای تشکیل شده است که اساتید و صاحب نظران از کشورهای مختلف به بحث و بررسی در این خصوص پرداخته اند. 

 این کمیته در خصوص بیان طرح ایجاد کمیته رسانه ای تشکیل شده است که اساتید و صاحب نظران از کشورهای مختلف به بحث و بررسی در این خصوص پرداخته اند.  

 

 

 

 

 

 

 

   

0 نظر