چاپ کردن این صفحه

مصطفی سریچ

311
مصطفی سریچ

روحانی بوسنیایی و مفتی اعظم سابق

 

مصطفی سریچ روحانی بوسنیایی و مفتی اعظم سابق این کشور که اکنون ریاست کنگره جهانی بوسنی و آکادمی بوسنیایی علوم و هنر را بر عهده دارد،ایشان در خصوص مرد ایران فرموداند ( مردم ایران باید به حرکت امام خمینی(ره) افتخار کنند، زیرا حرکت‌هایی که امروز در جهان اسلام می‌بینیم، الهام‌گرفته از آن است. امروزه، در جهان اسلام مهم است که مسلمانان با عنایت به تقریب مذاهب، تقریب سیاست نیز داشته باشند، یعنی بیاموزند که چگونه در عرصه‌های سیاسی در کنار هم قرار گیرند. البته نمی‌خواهیم بگوییم تفاوت‌های فرهنگی و سیاسی حذف شود، بلکه دارای سیاست واحد اسلامی در عرصة سیاسی باشند ).