چاپ کردن این صفحه

دکتر خالد عبدالوهاب الملا

274
دکتر خالد عبدالوهاب الملا

رئیس شاخه جنوب هیأت علمای اهل سنت عراق

دکتر خالد عبدالوهاب الملا، رئیس شاخه جنوب هیأت علمای اهل سنت عراق است . ایشان در خصوص آمریکا اظهار داشتند: آمریکا در نظر داشت با حمله به عراق و تسلط بر ذخایر نفتی این کشور هم بر ثروت‌های خود بیفزاید و هم پایه‌های متزلزل رژیم صهیونیستی را در منطقه مستحکم سازد تا به این وسیله بر جغرافیای خاورمیانه حکمرانی کند.