سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

             

slide0
slide1
slide2
slide3
slide4
BT Background Slideshow - модуль joomla Создание сайтов
رديف سوره آیه قاری پخش آنلاین
1 حجرات-الحاقه 1-18 عبدالباسط
2 احزاب-نازعات ----- علی البناء
3 انبیاء-محمد ----- غلوش
4 احزاب-کوثر 40-48 شحات
5 انبیاء 89 منصوری
6 واقعه-حدید 1-25 منشاوی
7 انبیاء 89 محمدعمران
8 فتح 35 - 15 ابوالقاسمی
9 حجرات 13 مصطفی اسماعیل
10 نساء 80 - 69 متولی عبدالعال